Top 10 ایده با تقویت خودرو

محیط این بلوکها به روی همه خودروها و اتوبوسهای شهری بازمیماند، در حالی که در فضای داخلی این بلوکها فقط اجازه

توسط مدیر سایت در 12 اردیبهشت 1402

محیط این بلوکها به روی همه خودروها و اتوبوسهای شهری بازمیماند، در حالی که در فضای داخلی این بلوکها فقط اجازه تردد به با حداکثر سرعت ۱۰ مایل در ساعت به افراد و ترافیک محلی داده میشود. در نتیجه طراحان شهری برای برونرفت از مشکلات مربوط به راهبندان، ایجاد مزایای زیستمحیطی و بهبود کیفیت زندگی، مدلهای مختلفی از شهرهای بدون خودرو را پیشنهاد کردهاند. احیای فضا افراد را تشویق میکند تا از نظر فیزیکی و در زمان رفت و آمد، ورزش یا زمان صرف شده برای اوقات فراغت فعالتر باشند. تقریبا همه افراد دوست دارند که قدرت موتور ماشین خود را تقویت کنند تا قدرتمندتر و کارآمدتر حرکت کند. یکی از مهمترین عناصری که در جریان احتراق موتور حضور دارد، اکسیژن است که مستقیما از هوای بیرون به درون موتور خودرو وارد می شود.این هوای ورودی به موتور قبل از وارد شدن به محفظه احتراق از فیلتر هوای خودرو گذشته تا بدون آلودگی و گرد و غبار، وارد موتور خودرو شود.فیلتر هوای معمولی خودروها خاصیت خنک کنندگی نداشته و از طرف دیگر توان ارائه هوای زیاد به موتور را در زمان نیاز ندارند.هنگامی که ما پای خود را روی پدال گاز می فشاریم، دریچه هوا به موتور بازتر می شود و اگر هوای کافی به موتور نرسد، مطمئنا نمی توان از موتور انتظار قدرت بیشتری داشت.فیلتر هوای اسپرت با سیستم خنک کننده این امکان را می دهد تا تمام نیاز موتور به هوا رفع گردد و در هنگام فشردن پدال گاز، هوای خنک سریعا به موتور انتقال یابد تا خودرو کم norbert performance نیاورد. این خودرو بر خلاف نسل قبلی ، دیفرانسیل جلو است که حذف دیفرانسیل و گاردان از عقب خودرو باعث میشود فضای کابین بازتر شده و بتوان لاستیک زاپاس را به زیر فضای بار انتقال داد. به نحوی که بهجای سرمایهگذاری در طراحی و داخلیسازی خودروها، تنها محصولات شرکتهای خارجی را برای آنان به فروش رسانده و بدون انتقال درست فناوری، برندهای آنان را تقویت میکند. در این سال همچنین موتوری با عنوان «موتور ملی» پایه گازسوز طراحی شد. ادامه یافتن تولید خودرو به همان شکل پیشین، باعث شد ایرادات فراوانی به این خودرو گرفته شود که به دلیل به روز شدن استانداردها در جهان بودهاست. یکی از مهمترین قطعاتی که منجر به بهبود یافتن عمل احتراق می شود، تعویض شمع خودرو است. جهت احداث واحدهای تولید خودرو طی سالهای گذشته یکی پس از دیگری سندی بر سیاسیکاری و نبود برنامهای مدون، علمی و عملی در صادرات شعاری این شرکت است. ایران خودرو مازندران: شرکت ایران خودرو مازندران در سال ۱۳۸۹ با تولید شمار ۱۹۱۷ دستگاه سمند سریر فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۵، با قراردادی با شرکت روتس انگلستان، ایران ناسیونال برنامهریزی تولید پیکان را انجام داد و از ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ کارخانهٔ ویژهٔ آن گشایش یافت و ساخت انبوه آن کلید خورد. در سال ۱۳۷۳ تدوین برنامهای هفت ساله برای شرکت ایران خودرو صورت گرفت. بر اساس گزارشی در سال ۲۰۱۹، شرکتهای فرانسوی رنو و پژو، سود قابل توجهی از بازار ایران به دست آوردهاند و حضور نداشتن در ایران، به زیان این شرکتها و اقتصاد فرانسه است.

پایان سال ۱۳۹۰، ایران خودرو همچنان از رکوردشکنیهای پیدرپی تولید خود سود میبرد که پژو پس از ۲۰ سال به همکاری با ایران خودرو پایان داد. ایران خودرو سمنان: کارخانهای در اختیار بخش خصوصی که هماکنون همکاری آن با ایران خودرو قطع و گروه فردا موتور در آن فعال است. بهطوریکه تقاضای خودرو در بازار ایران در حدود ۱٫۶ تا ۲ میلیون دستگاه خودرو در سال است درحالیکه معمولاً جمع میزان تولید و واردات آن کمتر از یک میلیون دستگاه در سال بوده که این فاصله میان عرضه و تقاضا، منجر به افزایش قیمتهای بازار و فاصلهگرفتن آنان از قیمتهای کارخانهای شدهاست. بهگونهایکه همواره میزان تقاضای خودرو در بازار ایران بسیار بیش از جمع عرضهٔ آن توسط خودروسازان و واردکنندگان بوده که بنابر قانون عرضه و تقاضا، منجر به افزایش سرسامآور و همیشگی قیمتهای بازاری خودرو و بالطبع ایجاد وسیلهای برای اقناع افکار عمومی و توجیه افزایش قیمتهای کارخانهای گردیدهاست. پرشیاتو شرکت پرشیاخودرو با راه اندازی برند جدید پرشیاتو، اقدام به تولید و عرضه اکسسوری و لایف استایل با کیفیت و فاخر با برند پرشیاتو نموده است. ایران خودرو خراسان: این شرکت در پنجم دی ماه ۱۳۷۹ به منظور تولید گونههای خودرو سواری و تجاری مانند سدان، SUV، ون، وانت و کامیونت تأسیس شد. به منظور کاهش ترافیک موتوری در این پهنه، به پیادهروی به عنوان روش اصلی حملونقل اولویت داده میشود و مسیرهایی نیز برای دوچرخهسواران در نظر گرفته میشود. این خدمات و امکانات در نقاط پیرامونی غیرمتمرکز خواهد بود و با هدف کاهش مسافت پیادهروی، بهبود دسترسی و به حداقل رساندن نیاز به زیرساختهای جادهای جدید جانمایی میشوند. تخصیص مجدد زمین میتواند زمین و فضاهایی را که در گذشته معمولاً برای زیرساختهای وسایل نقلیه، همانند پارکینگها و جادههای وسیع و عریض، استفاده میشدند را به نفع یک شهر بدون خودرو تغییر کاربری دهد. نگرش و تغییر در قوانین تراکم شهری، قوانین کاربری زمین، عرض خیابان، برنامهریزی شهری، توسعه با کاربری ترکیبی و همچنین ایجاد زیرساختهای جدید یا بهبود زیرساختهای فعلی به نفع یک شهر بدون خودرو آرمانی نیز دارای اهمیت خواهد بود.

در سال ۱۳۶۸ همزمان با تأکید دولت ایران بر تولید خودروهایی که کاربری همگانی داشته باشند، ایران خودرو سالنی را برای تولید اتوبوس در نظر گرفت که این سالن در دو شیفت، سالانه ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس نوربرت پرفورمنس میساخت. توسعه با کاربری ترکیبی یک شهر میتواند در تحقق یک شهر بدون خودرو ایدئال دارای اهمیت باشد. در مواردی که ستون B (یا میانی) در خودروهای سدان چهار در بهکار رفتهباشد، این ستون معمولاً یک سازهٔ فولادی بسته است که بهواسطهٔ جوشکاری به بخش زیرین رکاب و صفحه کف خودرو، و در بالا نیز به ریل یا پنل سقف خودرو متصل شدهاست. پژو به شریک ایران خودرو در ایران تبدیل شد و محصولات این شرکت را در شمار بسیار بالا در ایران به فروش رساند. در سال ۱۳۸۲، پروژههای پارس سال، سمند سال و پژو ۲۰۶ صندوقدار آغاز گردید و در سال ۱۳۸۳ نیز چند تغییر جزئی در خودروها اعمال شد و مدلهایی به آنان افزوده شد. پروژههای شهرهای بدون خودرو، به جای «نیاز خودروها»، بر «نیاز انسانها» متمرکزند. در دهه ۱۳۹۰، با وجود طراحی سومین خودروی اختصاصی ایران خودرو، با نام دنا (همچنین دنا پلاس)، این شرکت به عرضهٔ محصولات شرکتهای خارجی همانند پژو و رنو ادامه داد و به دنبال توافقهای جدید با این شرکتها بود. در سرتاسر جهان، نمونههای زیادی از شهرها، مانند لاهه، توکیو، کپنهیاگ، ونیز، بارسلون، برلین، نورنبرگ، هایدلبرگ، خنت و یزد برای حمایت از این مدل طراحی شهری، سیاستهایی را در پیش گرفتهاند. ایستگاههای دوچرخه اشتراکی هوشمند در یزد با نام بهرو در سال ۱۳۹۹ آغاز به کار نمودند. شهر یزد در ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و قسمتهایی از آن را میتوان بدون خودرو نامید. ↑ «خودرو سازان کمتر از یک میلیون خودرو تولید میکنند؛ ثبت نام ۵ تا ۶ میلیون نفری در قرعه کشی خودرویی! شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ با خرید سهام شرکت مادر خود موفق به ایجاد پدیده سهامداری چرخهای شدند، بهگونهای که مجموع میزان سهام تحت تملک تنها سه شرکت (نگار نصر سهم، سرمایهگذاری سمند و بازرگانی سپهر کیش ایرانیان که سهام دو تای نخست ۱۰۰٪ و سومی ۶۰٪ در اختیار ایرانخودرو است) از ۷٫۳۸٪ به ۲۴٫۴۶٪ افزایش یافت. اَمپلیفایرها به چهار صورت مونو، دو کانال، ۴ کانال یا ۶ کانال طراحی میشوند همچنین بر اساس طراحی انها کلاس های متعدد از جمله کلاس های A,AB,D,H دسته بندی می شوند.

بنابراین در یک خودروی کوپه با طراحی سهجعبه، حتی در غیاب ستون میانی یا B، میتوان آخرین ستون در عقب خودرو را ستون C نامید. حتی در صورت عدم وجود یکی از ستونها در طراحی بدنه، این ستونها در نظر گرفته میشوند؛ در مواردی که بخش گلخانه (محدودهٔ پنجرهها) شامل یک شکاف میان پنجرهها یا درها بدون وجود یک سازهٔ پشتیبان عمودی در آن موقعیت باشد، برای نامگذاری سایر ستونها، آن ستون ناموجود «رد میشود». این طراحی غیرعمدی بود زیرا این شهر بیش از ۱۵۰۰ سال پیش، مدتها قبل از اختراع خودرو، تأسیس شد. خودروی دنا به شکل کامل توسط طراحان ایران خودرو طراحی شد و بر اساس اعلام این شرکت، مراحل طراحی و نمونهسازی دنا در کمتر از یک سال صورت پذیرفتهاست. با این وجود، رسانه دنیای اقتصاد، ساخت و طراحی سمند را «گامی بلند در گذر از مونتاژ» اعلام کردهاست. ایران خودرو همواره مهمترین شریک گروه پیاسای در خاورمیانه بوده اما به باور کارشناسان یکی از دلایل عدم موفقیت سرمایهگذاریهای مشترک ایرانخودرو، علاوهبر تیراژ تولید کم، درصد اندک ساخت داخل در قراردادهای پلتفرمهای خارجی تولید این شرکت است؛ بدین صورت که درصد داخلیسازی قطعات پلتفرمهای پژو در سالهای نخست تولید، بنابر قرارداد، در حدود ۳۰٪ بوده و رسیدن این پلتفرمها به ساخت داخل بالای ۹۰٪ گاهی بیش از ۱۵سال زمان برده که سبب عقبماندگی ایرانخودرو و قطعهسازان ایران از خودروسازی روز جهان و بالطبع عدم توانایی آنان در رقابت با خودروسازان خارجی شدهاست. ایران خودرو کرمانشاه: ظرفیت ساخت خودرو در این واحد تولیدی ۳۰ هزار دستگاه در سال میباشد. ↑ «نیاز بازار خودرو ایران ۲میلیون دستگاه در سال است؟ این مورد هم بخاطر کاهش وزن خودرو است. سطوح آلودگی صوتی محیط که با ترافیک وسایل نقلیه مرتبط است را نیز میتوان با اجرای سیاستهای حمایتی از مناطق بدون خودرو کاهش داد. آلودگی هوایی بیرونی بهطور کلی سبب مرگ حدود ۹ میلیون نفر در سراسر جهان در طی یک سال میشود و دور نگه داشتن خودروها از مناطق پرجمعیت میتواند پیامدهای این آلودگی را کاهش دهد. استفاده از کاتالیست های قدیمی سبب کاهش شتاب میشد ولی در مدل جدید جریان بالا، این عیب تا حدود زیادی پوشش داده شده و استفاده از آن ها سبب افزایش بازدهی موتور می گردد. با توجه به امکان تخصیص مجدد زمین، حدود ۷۰ درصد از زمینهای مرکز شهر در چندین شهر ایالات متحده برای استفاده توسط خودروها اختصاص داده شدهاند. ایران خودرو پس از ناکارآمدی در بازار و البته انتقادات بسیار در زمینه امنیت بسیار پایین خودروها، اقدام به افزایش جزئی ایمنی در خودروها نمود.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن
avatar
کاربر سایت
تاریخ ثبت : 12 اردیبهشت 1402